TSK齿科

| |

首页 > 了解我们 > 联系我们

联系我们

TSK DENTAL(德盛齿科) 客服电话:021-62580151
————————————————————————————————————————————————————————————
· 来福士诊所 / Raffles Clinic
上海市长宁区长宁路1123号(来福士)东楼03层42号
3F-42, East Tower, Raffles City, 1123 Changning Rd., Shanghai
Tel: 021-62990287 | 62990657
E-mail:reception.lfs@tsk-dental.com
————————————————————————————————————————————————————————————
· 静安诊所 / Jing'an Clinic
上海静安区南京西路555号555商厦2楼(成都北路口)
2F, Pacheer Commercial Centre, 555 Nanjing Rd. W. (Near Nanjing Rd. W. and Chengdu Rd. N.), Jing'an District, Shanghai, China
Tel: 021-6340-0270 | 6340-0290
E-mail:reception.ja@tsk-dental.com
————————————————————————————————————————————————————————————
· 格维诊所 / Greenway Clinic
上海淮海中路93号大上海时代广场办公楼4楼
4F,Office Tower,Times Square,93 Huaihai Rd. M. (Near Liulin Rd. and Taoyuan Rd.), Huangpu District, Shanghai, China
Tel: 400-820-3935 | 021-3366-6129 | 021-3366-5962
E-mail: reception.gw@tsk-dental.com
————————————————————————————————————————————————————————————
· 高岛屋诊所 / Takashimaya Clinic
上海市长宁区虹桥路1438号高岛屋百货5楼(红宝石路×玛瑙路)
5F,Takashimaya Shanghai Store,1438 Hongqiao Rd, (Near Hongbaoshi Rd. and Manao Rd.), Changning District, Shanghai, China
Tel: 021-6268-2286 Fax: 021-6271-3552
E-mail: reception.gdw@tsk-dental.com
————————————————————————————————————————————————————————————
· 虹桥诊所 / Hongqiao Clinic
上海兴义路8号万都商城3楼(仙霞路×遵义路)
3F, Maxdo Center, 8 Xingyi Rd. (Near Xianxia Rd. and Zunyi Rd.), Changning District, Shanghai, China
Tel: 021-5208-0208 | 5208-0218
E-mail: reception.hq@tsk-dental.com
————————————————————————————————————————————————————————————
· 联洋诊所 / Lianyang Clinic
上海浦东丁香路1192~1198号(芳甸路口东侧100米)
1192~1198 Dingxiang Rd., Thumb Plaza, (Near Dingxiang Rd. and Fangdian Rd.) , Pudong District, Shanghai, China
Tel: 021-6856-1040 | 6856-1045
E-mail: reception.ly@tsk-dental.com
————————————————————————————————————————————————————————————
· 金桥诊所 / Jinqiao Clinic
上海浦东蓝桉路160号(碧云路口南侧)
160 Lan'an Rd., Biyun Community, (Near Lan'an Rd. and Biyun Rd.), Pudong District, Shanghai, China
Tel: 021-5030-7858 | 5030-7868
E-mail: reception.jq@tsk-dental.com
————————————————————————————————————————————————————————————
· 苏州园区诊所 / Suzhou Industrial Park Clinic
苏州工业园区中新大道西88号苏信大厦1楼(中新大道西×星汉街)
1F, Suxin Building 88 Zhongxin Avenue.W.(Near Zhongxin Avenue. W. and Xinhan Street), Suzhou, Jiangsu , China
Tel: 0512-6763-5720 | 6763-5721
E-mail:reception.sz@tsk-dental.com
————————————————————————————————————————————————————————————
· 苏州新区诊所 / Suzhou New District Clinic
苏州高新区塔园路181号狮山天街生活广场6楼11号
No.11, 6F, Paradise Walk 181 Tayuan Rd., Suzhou New District
Tel: 0512-6803-2501 | 6803-2502
E-mail:reception.szxq@tsk-dental.com
————————————————————————————————————————————————————————————
· 百年茂诊所 / Branemark Clinic
上海市南京西路1376号上海商城西峰368室
Rm.368, Shanghai Center, 1376 Nanjing Rd. W., Jing'an District, Shanghai, China
Tel: 021-6289-8101 Fax: 021-6289-8109
E-mail:andy.huang@abocs.cn
————————————————————————————————————————————————————————————
· 上海TSK投资咨询有限公司 (上海总部)
Investment and Management Office

上海市延安西路2201号上海贸易中心1211室  邮编:200336
Rm 1211,Shanghai International Trade Center, 2201 Yan'an Rd. W., Changning District, Shanghai, China Postcode: 200336
Tel: 021-6340-0316   Fax: 021-5206-6371
E-mail: service@tsk-dental.com
————————————————————————————————————————————————————————————
· 投诉电话 / TEL of Complaint
Tel: 021-6340-0316
E-mail: service@tsk-dental.com
————————————————————————————————————————————————————————————


Global Insurance Direct Billing     国际保险直接结算

Main Partners     主要企业客户

金融类

教育类

商会类

知名品牌

上海TSK齿科官方客服电话:021-62580151
沪ICP备16017656号-1 ©2001-2021 TSK DENTAL版权所有